Evenementen draaiboek


De EHBO vereniging Voorhout ondersteunt evenementen die worden georganiseerd in en rondom Voorhout. Bij het ondersteunen van deze evenementen zijn er aantal organisaties en vrijwilligers betrokken die allen een eigen taak vervullen.
Dit evenementen draaiboek geeft een overzicht wie voor welke taak verantwoordelijk is. Daarnaast geeft het een leidraad hoe bepaalde rollen vervuld dienen te worden. Dit moet leiden tot een betere structurering van de organisatie. Ook wordt door middel van dit protocol duidelijkheid gecreëerd voor de vrijwilligers wat zij van de organisatie kunnen verwachten. Daarnaast geeft het protocol aan wat de organisatie van de vrijwilligers mag verwachten. Hierdoor is de EHBO’er beter op zijn taak voorbereid en kan zich professioneel opstellen tijdens de evenementen waarvoor hij/zij wordt ingezet.

Download het Evenementen draaiboek EHBO Vereniging Voorhout