ANBI


Naam van de instelling

EHBO vereniging Voorhout

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer

803699256

Post- of bezoekadres van de instelling

info@ehbovoorhout.nl

Een duidelijke beschrijving van de doelstelling van uw vereniging of stichting

Volgens de statuten van de vereniging is de doelstelling als volgt geformuleerd:

Statuten


(Klik op de afbeelding voor een vergrote weergave)

In lijn met deze doelsteling

  • Leidt EHBO vereniging Voorhout vrijwilligers op tot gediplomeerde EHBO’ers,
  • biedt herhalingslessen aan aan gediplomeerde EHBO’ers zodat zij hun diploma kunnen verlengen
  • is (op aanvraag) aanwezig bij evenementen (hoofdzakelijk in Voorhout) waar EHBO aanwezig moet zijn
  • Verzorgt op verzoek van verenigingen in Voorhout trainingen in het gebruik van het AED apparaat aan de leden van de desbetreffende vereniging

De hoofdlijnen van het beleidsplan

De belangrijkste pijler uit het beleidsplan wordt gedreven door de maatschappelijke behoefte aan veiligheid, zowel in het dagelijks leven als bij (grootschalige) evenementen. Dit vereist een toenemende professionaliteit van de vrijwilligers van onze vereniging. Elk jaar weer probeert de vereniging zowel op het gebied van de cursussen, maar ook bij de organisatie van EHBO ondersteuning van evenementen deze professionaliteit verder te ontwikkelen.

Bestuurders en hun functie

Remco van Dam: Voorzitter, Evenementen coördinatie

Erika van Rooij: Secretaris

Marieke vd Klugt: Evenementen coördinatie

Hans Peereboom: Penningmeester

Kees de Winter: Cursus coördinator

Leon van Roon: Cursus coördinator

Het beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen 1x per jaar € 55,– onkostenvergoeding voor inzet van privé middelen ten bate van de vereniging waarvoor geen direct bewijs van gemaakte kosten getoond kan worden, zoals bijvoorbeeld telefoon- en internet kosten en huisvesten van bestuursvergaderingen bij de bestuursleden thuis.

Bestuursleden ontvangen een vrijwilligersvergoeding van € 1800,– per jaar. In 2022 hebben de bestuursleden dit bedrag teruggeschonken aan de vereniging.

Vrijwilligers krijgen voor hun inzet tijdens evenementen als dank een cadeau-bon.De kader instructeur ontvangt voor het geven van de lessen € 50,– per avond inclusief reiskostenvergoeding.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten (jaarverslag of samenvatting daarvan)

Secretariëel jaarverslag 2022

Een financiële verantwoording

Voor de verwezenlijking van haar doelstelling is de vereniging afhankelijk van de vrijwilligers die elk jaar weer trouw de vereiste herhalingslessen volgen en bereid zijn om tijdens evenementen te posten. Deze bereidheid en inzet is naar de mening van het bestuur van onschatbare waarde voor de maatschappij. Het bestuur vindt daarom dat de financiële drempel die de contributie voor het lidmaatschap voor de leden zou kunnen opwerpen zo laag mogelijk moet zijn. Om deze reden streeft het bestuur er naar de contributie zo laag mogelijk te houden.

Financieel verslag 2022