Herhalingscursus


Ieder jaar vaardigheden oefenen

Een EHBO diploma is twee jaar geldig. Om dit na twee jaar verlengd te krijgen moet u gedurende die twee jaar deelnemen aan de herhalingscursus. Ook als u het afgelopen seizoen uw EHBO diploma hebt gehaald is het vereist om met de herhalingscursus mee te doen om voor verlenging volgend jaar in aanmerking te komen.

Gelukkig heeft de vereniging een groot aantal leden, die allemaal elk jaar hun vaardigheden moeten oefenen. Hiervoor worden de leden verdeeld over 3 groepen die elk op een andere avond les hebben. Elke groep krijgt dezelfde les alleen op een andere avond. Er zijn twee groepen die op verschillende woensdagavonden les hebben en er is één groep die op donderdagavond les heeft. Voor het begin van ieder seizoen kan ieder lid zijn of haar voorkeur voor één van de drie groepen aangeven. Vervolgens worden de groepen door het bestuur ingedeeld waarbij zo veel mogelijk rekening wordt gehouden met de voorkeuren.

De herhalingscursus bestaat uit:

  • 5 gewone lessen welke 3 keer worden gegeven voor 3 verschillende groepen, waarvan:
    • 4 competentie lessen
    • 1 les specifiek om reanimatie te oefenen
  • Een thema avond waar een aan EHBO gerelateerd onderwerp meestal door een externe deskundige wordt uitgediept
  • Een grote oefening waarbij allerlei ongevallen in scene zijn gezet en waar vaardigheden geoefend worden in de praktijk
  • Het bestuur van de vereniging kan uw diploma alleen verlengen als u elk jaar tijdens de lessen heeft laten zien dat u de competenties benodigd voor het diploma beheerst.

Alleen bij uitzonderlijke situaties en bij tijdige melding van verhindering kan het bestuur besluiten van deze regel af te wijken. Een argument dat daarbij mogelijk kan meetellen is de hoeveelheid ervaring die de EHBO-er in het afgelopen jaar heeft opgedaan bij de EHBO ondersteuning aan evenementen.