EHBO Voorhout


Doel van de vereniging

Volgens de statuten van de vereniging is het doel van de vereniging als volgt omschreven:

“Het doel van de vereniging is, te bevorderen al datgene, wat kan leiden tot het voorkomen van ongevallen en het verlenen van geestelijke en lichamelijke eerste hulp bij ongelukken.”

Om dit doel te bereiken verzorgt de EHBO Vereniging Voorhout opleidingen tot eerste-hulp-verlener en biedt aan de gediplomeerde eerste-hulp-verleners herhalingslessen. Tevens verleent de vereniging ondersteuning aan tal van evenementen binnen de Voorhoutse gemeenschap.

De officiele documenten:

Statuten EHBO Voorhout
Huishoudelijk regelement EHBO Voorhout

Lidmaatschap

De jaarlijkse contributie bedraagt op het moment € 32,50. Na meer dan 5 jaar hebben we dit bedrag ligt moeten verhogen. Deze lage contributie is mogelijk dankzij de bijdrages van instellingen en organisaties die de EHBO Vereniging ontvangt voor het verlenen van EHBO ondersteuning bij evenementen. Daarnaast heeft de vereniging een grote groep trouwe donateurs.

Van de contributie en de andere inkomsten worden onder andere de volgende kosten betaald:

  • huur van de oefenruimte
  • de vergoeding voor de instructeurs
  • kosten voor het verlengen van diploma’s
  • vergoeding voor de lotusslachtoffers
  • verbruik en afschrijving van oefenmateriaal.

Bestuur van de vereniging

Het bestuur van de vereniging bestaat officieel sinds de ledenvergadering van 2019 uit 7 personen.

Voorzitter Remco van Dam
Secretaris Erika van Rooij
Penningmeester Simon Appel
Bestuursleden Petra van Steijn (coördinator evenementen)
Hans Peereboom
Marieke van der Klugt
Kees de Winter